Η PROAPEX ορίστηκε προσωρινή ανάδοχος του έργου «Στοχευμένη παρουσίαση τουριστικού προορισμού και εκδηλώσεις εσωτερικού – εξωτερικού – παράλληλες εκδηλώσεις για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», κατόπιν του αντίστοιχου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η αμοιβή του αναδόχου ορίστηκε σε 102.044 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με 59.048 εξ αυτών για την ομάδα Α «Στοχευμένη παρουσίαση τουριστικού προορισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος» και 42.995 ευρώ για την ομάδα Β «Εκδηλώσεις εσωτερικού–εξωτερικού-παράλληλες εκδηλώσεις». Στον διαγωνισμό συμμετείχαν και οι Ελληνικός Τουρισμός Ανώνυμη Εταιρεία, Win Μονοπρόσωπη ΕΠΕ και Next Com AE.