Για παραγωγή έντυπου υλικού
Την άδεια να παράγει έντυπο υλικό που φέρει το εμπορικό σήμα της Walt Disney Greece απέκτησε η εταιρεία γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων PressiousArvanitidis.

Η PressiousArvanitidis έλαβε αυτή την πιστοποίηση σε συνέχεια ελέγχου που πέρασε στην πλατφόρμα του SEDEX, μίας εφαρμογής που χρησιμοποιούν πολλοί μεγάλοι οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και η Walt Disney, προκειμένου να ελέγχουν τους προμηθευτές τους. Η πιστοποίηση της PressiousArvanitidis έχει ισχύ για τα επόμενα τρία χρόνια και αποτελεί συνέχεια της πρώτης πιστοποίησης που είχε πάρει το 2012 από τη SEDEX, για λογαριασμό μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Η πλατφόρμα Sedex αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα το Λονδίνο, που αριθμεί περισσότερα από 27.000 μέλη και έχει παρουσία σε 150 χώρες. Συμμετέχουν επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί για τη διαρκή βελτίωση της ηθικής συμπεριφοράς της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.