Για την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας & Ασφάλειας, η PressiousArvanitidis διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις της, εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις αφιερωμένες στην Yγεία & την Aσφάλεια για μία ολόκληρη εβδομάδα.

Στόχος της «Pressious Εβδομάδας Υγείας & Ασφάλειας» ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας σε θέματα που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με έναν συνολικά καλύτερο τρόπο ζωής. Το μήνυμα «Work safe – Home safe» δημιουργήθηκε ώστε να υπενθυμίζει ότι απώτερος στόχος όλων θα πρέπει να είναι να εργαζόμαστε με ασφάλεια, ώστε να μπορούμε να επιστρέφουμε κάθε μέρα ασφαλείς και υγιείς στο σπίτι μας και στους δικούς μας ανθρώπους. Πολύτιμος συνεργάτης της PressiousArvanitidis σε αυτό το εγχείρημα, ήταν η εταιρεία GEP, εκπρόσωποι της οποίας ανέλαβαν την παρουσίαση των επιλεγμένων θεματικών ενοτήτων, τόσο στον χώρο της Παραγωγής, όσο και στο Εμπορικό τμήμα της εταιρείας.