Το Επετειακό Λεύκωμα Επαναcύσταση ’21 της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ψηφίστηκε ως Εργασία της Χρονιάς από τους ανθρώπους της PressiousArvanitidis.

Το Λεύκωμα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συνοδεύει τις εκθέσεις του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Η σχεδιαστική έρευνα και καλλιτεχνική επιμέλεια έχει γίνει από τον Δημήτρη Παπάζογλου (ds_athens), ο οποίος απέσπασε έπαινο στα βραβεία ΕΒΓΕ 2022 στην κατηγορία «Εξώφυλλο» για το συγκεκριμένο λεύκωμα.