Στην αναβάθμιση της Πολύμνιας Σουλιώτη προχωρά η Microsoft, αναθέτοντάς τη θέση της CMO, Southeast Europe, από CMO Lead Greece, Cyprus, Malta, την οποία κατείχε μέχρι πρότινος.

Η σταδιοδρομία της στην εταιρεία ξεκίνησε από τη θέση της Marketing Campaign Manager τον Ιούνιο του 2020.

Το στέλεχος έχει αναλάβει στο παρελθόν ποικίλους ρόλους στον κλάδο του marketing, μεταξύ αυτών και στη L’Oréal.