Τις εταιρείες Weber Shandwick / McCann Athens και Socialdoo επέλεξε η Polygreen για την επικοινωνιακή υποστήριξη των δραστηριοτήτων της και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα βιωσιμότητας.

Οι νέοι συνεργάτες αναλαμβάνουν διαφορετικά ζητούμενα για την επικοινωνιακή στρατηγική και την ανάδειξη των πρωτοβουλιών της Polygreen στο ευρύ κοινό, τον επιχειρηματικό κόσμο και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα, η Weber Shandwick/ McCann Athens αναλαμβάνει τον σχεδιασμό στρατηγικής προϊοντικής επικοινωνίας για την κινηματική πλατφόρμα Just Go Zero, δημιουργικές παραγωγές, καθώς και τις ενέργειες ψηφιακού περιεχομένου, ενώ η Socialdoo θα υποστηρίξει το εταιρικό επικοινωνιακό πλάνο, το stakeholder engagement, την επέκταση στρατηγικών συνεργειών και την υποστήριξη σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας.

Δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και διευρυμένο πλάνο επικοινωνίας με τους νέους συνεργάτες της, η Polygreen στοχεύει στην προώθηση του μηνύματος για ανάγκη αλλαγής κουλτούρας, σε παραγωγή και κατανάλωση, προκειμένου να επιτευχθεί το αυτονόητο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας.