Η Politis Group δίνει πρόσβαση στο επαγγελματικό εργαλείο MAST (Media Advanced Selection Tool) μέσω της gooh.gr, της πλατφόρμας ενημέρωσης για τα ελληνικά μέσα υπαίθριας διαφήμισης.

«Ο χρήστης σε τρία λεπτά επιλέγει κριτήρια γεωγραφικής και εμπορικής στόχευσης και επιθυμητά αποτελέσματα μέτρησης και ο αλγόριθμος δημιουργεί αυτόματα τη διαφημιστική πρόταση που τα επαληθεύει», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.