Την Πέμπτη 13 Ιουλίου, η Pobuca θα διοργανώσει το 2ο webinar shot με τίτλο «Mastering the AI advantage in Marketing & Customer Service».

Πρόκειται για ένα 30λεπτο πρακτικό webinar, το οποίο έρχεται να παρουσιάσει με ποιους τρόπους μπορεί η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο του Marketing και του Customer Service να οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και των κερδών αλλά και στη βελτίωση της πιστότητας και της ικανοποίησης των πελατών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Pobuca.