Επανασχεδιάστηκε με responsive design

Μέσα από το ανανεωμένο περιεχόμενο και περιβάλλον, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τα οφέλη του Sms2Greece mobile marketing, τους κλάδους στους οποίους απευθύνεται και αναλυτικό τιμοκατάλογο. Οι χρήστες στο εξελιγμένο Web Portal της πλατφόρμας μπορούν να δημιουργήσουν καμπάνιες SMS και MMS μέσω WebLinks, αλλά και να διαχειριστούν όλες τις επαφές, groups, blacklists, να δημιουργήσουν σελίδες opt-in, και να λάβουν online ειδοποιήσεις. Το ανανεωμένο portal υποστηρίζει και 2Way SMS.