Η Πλαίσιο που διακρίθηκε στις «The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024» από το QualityNet Foundation και τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece».

Για να διατηρεί ως βάση της εξέλιξής της τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η Πλαίσιο έχει δημιουργήσει σταθερές δομές στους τρεις πυλώνες του ESG, το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. «Οι αρχές του ESG και της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν τη βάση της εξέλιξής μας.

Τόσο σε επίπεδο περιβαλλοντικό και κοινωνικό, όσο και σε αυτό της εταιρικής διακυβέρνησης, δεν διακρίνουμε την υποχρέωση, αλλά την αναγκαιότητα και την προσήλωσή μας να μεγαλώνουμε υπεύθυνα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ενσωμάτωσή μας στις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες που αναπτύσσονται υπεύθυνα και δεσμευόμαστε να διατηρούμε με συνέπεια τη βιώσιμη ανάπτυξη ως προτεραιότητα μας», σημείωσε η Κατ. Βασιλάκη, CFO και Μέλος ΔΣ της Πλαίσιο.