Χορηγίες ύψους 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως

Έως τώρα έχει προσφέρει τα προϊόντα της σε περισσότερα από 200.000 άτομα. Η σπουδαιότητα με την οποία αντιλαμβάνεται η Pizza Fan τον κοινωνικό της ρόλο αντανακλάται στο γεγονός της εξ ολοκλήρου μετεξέλιξης του προγράμματος marketing της εταιρείας σε χορηγικό πρόγραμμα, ώστε να εξυπηρετηθούν αρτιότερα οι αυξημένες ανάγκες των χορηγιών.

Παράλληλα, το νέο λογότυπο του προγράμματος «Γεύση Συμμετοχής» σηματοδοτεί την εξέλιξη  της κοινωνικής ευθύνης της Pizza Fan σε ενέργεια πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία, στοχεύοντας στην ανάληψη χορηγιών συνολικής αξίας 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως.