Τη λειτουργία της νέας βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας κοτόπουλου εγκαινίασε ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος», με στόχο την επέκτασή του και τη διάθεση νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά. Με προϋπολογισμό 9,5 εκατ.

ευρώ και κτιριακές υποδομές 7.000τμ, η νέα επένδυση δίνει, όπως επισημαίνει η ίδια η εταιρεία, τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων γραμμών παραγωγής και, κατ΄ επέκταση, νέων θέσεων εργασίας που αναμένεται να στελεχωθούν από 100 επιπλέον άτομα.

«Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία του Συνεταιρισμού, διατηρώντας την ηγετική μας θέση στον κλάδο της πτηνοτροφίας, δίνοντας έμφαση στην επιστημονική έρευνα, στην ανάπτυξη και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού μας χαρτοφυλακίου ακολουθώντας υπεύθυνες πρακτικές», σημείωσε ο Ανδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Πίνδος», με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας.