Πηγή έμπνευσης της εκστρατείας αποτέλεσε η δυσκολία ασθενών με ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα να πραγματοποιήσουν ακόμη και απλές, καθημερινές κινήσεις, όπως να πιάσουν ένα μολύβι και να γράψουν. Με κύριο όχημα την ιστοσελίδα piasetomolyvi.gr και μέσω μιας διαδραστικής διαδικασίας που προσομοιώνει αυτή τη δυσκολία, η εκστρατεία καλεί τους χρήστες να μπουν για λίγο στη θέση αυτών των ανθρώπων και να συμβάλουν ενεργά στη διάδοση του μηνύματος για ενημέρωση και έγκαιρη διάγνωση της νόσου.