Η Philip Morris International δημοσίευσε την 4η ετήσια Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία βασίστηκε στην Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Analysis) και αποτυπώνει το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση, τη στρατηγική και τις επιδόσεις της εταιρείας.

Η πρόοδος σε σχέση με τους στόχους βιωσιμότητας της PMI (βασισμένοι στα Environmental – Social – Governance κριτήρια) συνεχίστηκε και το 2022, καθώς η εταιρεία βελτίωσε το αποτύπωμα τόσο των προϊόντων της όσο και των λειτουργιών της. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία συνέχισε να εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης, όσον αφορά την πρόσβαση των νέων σε καπνικά προϊόντα μέσω όλων των καναλιών πώλησης.

Παράλληλα, έχοντας ως προτεραιότητα τη Δια Βίου Μάθηση, η εταιρεία διεύρυνε την πρόσβαση των εργαζομένων της σε εκπαιδευτικά προγράμματα. O Jacek Olczak, Διευθύνων Σύμβουλος της PMI δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Στοχεύουμε το 50% των συνολικών καθαρών εσόδων μας να προέρχονται από τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού έως το 2025, με απώτερο στόχο την οριστική κατάργηση της παραγωγής τσιγάρου».