Μετονομάζει το αντίστοιχο τμήμα σε «brand management»

(ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ) Οι marketing directors αποτελούν πλέον τους brand directors και associate brand directors του παγκόσμιου δικτύου της εταιρείας, ενώ το τμήμα brand management θα αποτελείται από τους 4 τομείς brand management (πρώην marketing), consumer and marketing knowledge (πρώην market research), communications και design. Σε ανακοίνωσή της η P&G αναφέρει ότι οι αλλαγές έχουν στόχο «την έμφαση στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, τους πιο ξεκάθαρους ρόλους και ευθύνες για πιο γρήγορες αποφάσεις και την απλοποίηση της οργανωτικής μας δομής για περισσότερο χρόνο αφιερωμένο στη δημιουργικότητα και την καλύτερη εκτέλεση».