Η Procter & Gamble προχωρά σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επιτάχυνση των δράσεών της αναφορικά με την κλιματική αλλαγή. Η P&G φιλοδοξεί να επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλες τις λειτουργίες και την εφοδιαστική αλυσίδα της, από τις πρώτες ύλες μέχρι τη διάθεση στα καταστήματα, έως το 2040.

Φιλοδοξεί επίσης να επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους που έχει θέσει έως το 2030, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο εντός της τρέχουσας δεκαετίας. Οι στόχοι για το 2030 που θα οδηγήσουν στο μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών κατατέθηκαν στην πρωτοβουλία θέσπισης στόχων που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα Science Based Targets initiative (SBTi) και εξειδικεύονται στη μείωση των εκπομπών σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας κατά 50% και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα κατά 40%.

«Το έργο που έχουμε μπροστά μας είναι επιτακτικό, δύσκολο και ξεπερνά τα όρια μιας εταιρείας ή μιας χώρας. Η P&G αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις άμεσα, μειώνοντας το αποτύπωμά της και αξιοποιώντας την κλίμακά της προκειμένου να καλλιεργήσει πρωτοφανείς συνεργασίες σε όλο το εύρος δραστηριότητάς της», ανέφερε ο David S. Taylor, Chairman, P&G President and Chief Executive Officer.