Στη συγκράτηση των εξόδων προβολής και διαφήμισης προχώρησε η Pernod Ricard Hellas, το 2020, με αποτέλεσμα η κερδοφορία προ φόρων να παραμείνει σταθερή, παρά την πτώση του κύκλου εργασιών της κατά 13,5% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19. Σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα της κερδοφορίας, σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματά της εταιρείας, έπαιξε, επίσης, και η ορθή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών της.

Πιο συγκεκριμένα, πέρυσι, οι πωλήσεις της Pernod Ricard Hellas ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ, 31 εκατ. εκτός φόρων, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ. «Έχοντας προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, περιμένουμε με ανυπομονησία να συναντήσουμε, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, στα μπαρ και τα εστιατόρια αυτούς που βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της εταιρείας μας, τους καταναλωτές», σημείωσε ο Cyril Claquin, Διευθύνων Σύμβουλος της Pernod Ricard Hellas.