Για την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προσκαλεί σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή παρατηρήσεων και σχολίων για τα Υποέργα 1, 7 και 8 της Πράξης «Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Π.Ι.Ν. 2017-2018», συνολικού προϋπολογισμού 468.800 ευρώ.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης, δηλαδή έως 6 Φεβρουαρίου. Η πρόσκληση αφορά στα Υποέργα Δημιουργία επικοινωνιακής πλατφόρμας και ανάπτυξη περιεχομένου, Ενέργειες και δράσεις ψηφιοποίησης, Προβολή της ΠΙΝ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.