Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής έτους 2022.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας, που θα λάβουν χώρα από 12/6/2022 έως 08/12/2022, προϋπολογισμού 255.812 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30/4/2022.