Η ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ (Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΑΕ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπηρεσιών «Πολυμέσων, Υπηρεσιών και Προβολής/Προώθησης του Οργανισμού Διαχείρισης/Προώθησης Προορισμού (DMO – Destination Management/Marketing Organisation) για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου». Η δράση αφορά στην κατασκευή ενός δυναμικού site που θα αποτελεί την κύρια διαδικτυακή πλατφόρμα του Οργανισμού Διαχείρισης/Μάρκετινγκ Προορισμού DMO για τα 10 νησιά (Άγιος Ευστράτιος, Θύμαινα, Ικαρία, Λέσβος, Λήμνος, Οινούσσες, Σάμος, Φούρνοι, Χίος, Ψαρά) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

O ανάδοχος καλείται να κατασκευάσει σχετικό portal, το οποίο υποστηρίζει και εικονικές ξεναγήσεις (virtual tours) για τα 10 νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ακόμη, καλείται να προχωρήσει και με μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας τόσο σε Android όσο και iOS περιβάλλον, ενώ με στόχο την αύξηση του τουρισμού στα 10 νησιά σε όλη τη διάρκεια του έτους, ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατασκευή ενός marketing plan τόσο γι’ αυτούς τους 12 μήνες όσο και σε μια πρόβλεψη για τα επόμενα 3 χρόνια. Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 130.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με διάρκεια της σύμβασης τους 12 μήνες. Η υποβολή προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ξεκινά στις 23 Απριλίου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τις 28 Μαΐου.