Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών «Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπόνησης Μελέτης Αποτίμησης της επίδρασης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20214-2020 στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας-Αιτωλοακαρνανίας-Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 246.140 ευρώ, με προθεσμία υποβολής τις 09/12/2022.