Η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε διαδικασία για την «Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων/Δράσεων στο πλαίσιο των πράξεων των Κ.Σ. Π.Ε. Βορείου Τομέα/ Περιφέρεια Αττικής».

Αντικείμενο είναι η παροχή συνοδευτικών μέτρων/δράσεων για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται στοχευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης και δημοσιότητας. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 838.240 ευρώ, με προθεσμία υποβολής τις 03/11/2023.