Αύξηση των δαπανών με την αύξηση του εμβολιασμού αναφέρουν 19% των πελατών που ρωτήθηκαν σε νέα έρευνα της SAS, σε αντίθεση με 10%, οι οποίοι σκοπεύουν να μειώσουν τις δαπάνες του όσο αυξάνεται ο εμβολιασμός. Επίσης, 47% δήλωσαν ότι θα εγκατέλειπαν μια εταιρεία μόλις μετά από μια ή δυο κακές εμπειρίες μαζί τους, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να αγγίζει το 41%.

Μάλιστα, παρ’ όλο που η πλειοψηφία (81%) αισθάνεται ότι η εμπειρία εξυπηρέτησης βελτιώθηκε από την αρχή της πανδημίας, το 56% έχει αλλάξει κάποιον πάροχο στο ίδιο διάστημα. Επιπλέον, 23% άλλαξαν πάροχο λόγω χαμηλότερων τιμών και καλύτερων εκπτώσεων, ενώ 20% προτίμησαν κάποιον με ευκολότερη στη χρήση online εμπειρία. Όσο για τα 4 κυριότερα στοιχεία στην εμπειρία πελάτη, αναδείχθηκαν: Χαμηλές τιμές και εκπτώσεις, Ευκολία και άνεση, Δίκαιη και υπεύθυνη πολιτική και Καλή εξυπηρέτηση στη διάρκεια των lockdowns.