Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών

Οι πελάτες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και επιβράβευσαν τα τρία καταστήματα που τους πρόσφεραν κορυφαία εξυπηρέτηση: την Θεσσαλονίκη, τη Μάνδρα και τον Βόλο. Η Praktiker Hellas οργάνωσε αντίστοιχη τελετή βράβευσης, με την υποστήριξη των μελών του ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών. Ο Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής του ΟΠΑ και μέλος του ΔΣ του ΕΙΕΠ, δήλωσε: «Η Praktiker Hellas ξεχωρίζει βάζοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι η χώρα μας μπορεί να πρωτοπορεί ακόμα και σε καταστάσεις πίεσης».