Με τίτλο «Ελληνικό Φάρμακο: Υγεία και Ανάπτυξη»

Στόχος του συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία EthosMedia, είναι να συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αναδεικνύοντας παράλληλα το σημαντικό της ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το συνέδριο αναμένεται να παρακολουθήσουν ανώτατα στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι ιατρικών και φαρμακευτικών φορέων αλλά και ακαδημαϊκοί, με στόχο να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή ουσιαστικών συζητήσεων για τα πιο επίκαιρα θέματα του χώρου του φαρμάκου. Μεταξύ των βασικών θεματικών που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται οι «Φαρμακευτική Πολιτική: τιμολόγηση, συνταγογράφηση, αποζημίωση» και «Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία και έρευνα».