Στον νέο του ρόλο, ο Komorowski είναι υπεύθυνος για την προώθηση των καινοτομιών στον κλάδο των πληρωμών, προκειμένου να συμβαδίζουν με την διαρκώς μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά. Στα σχέδιά του είναι επίσης η κατάλληλη αξιοποίηση της τεχνολογίας πληρωμών, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη να επεκταθούν όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. «Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει πως το τμήμα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, έχει προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον μεταξύ διεθνών και τοπικών επενδυτών.  Το γεγονός αυτό προκαλεί καινούργιες επιχειρηματικές ευκαιρίες για εταιρείες όπως η PayPal», τονίζει ο Matt Komorowski.