Με τα «κοινά ταμεία», οι χρήστες της PayPal είναι τώρα σε θέση να συλλέγουν χρήματα για την εξόφληση από κοινού εξόδων, όπως οι διακοπές, η πληρωμή ενός ομαδικού δώρου ή μια ειδική εκδήλωση, με τη δημιουργία μίας «δεξαμενής» και την κοινοποίηση του εν λόγω συνδέσμου σε φιλικά και συγγενικά πρόσωπα. Η υπηρεσία «Κοινά Ταμεία» είναι ήδη διαθέσιμη σε 26 χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.