Ο ιδρυτής της Patagonia, Yvon Chouinard, παραχωρεί την ιδιοκτησία της, εκτιμώμενης αξίας 3 δισ. δολαρίων, σε μια συλλογικότητα που θα χρησιμοποιεί όσα κέρδη δεν επανεπενδύονται στην επιχείρηση για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Αυτό σημαίνει ότι το 100% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου μεταβιβάζεται στο Patagonia Purpose Trust και το 100% των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Holdfast Collective, μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση για την προστασία του περιβάλλοντος. Το ετήσιο ποσό για τον συγκεκριμένο σκοπό υπολογίζεται στα 100 εκατ. δολάρια.

(Πηγή: Marketingweek.com)