Εντάσσει σε αυτό και την αγορά της Γαλλίας.

H Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) τροποποιεί τον διαγωνισμό που προκήρυξε πρόσφατα, και ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, με αντικείμενο «Δράσεις προώθησης των προϊόντων της νέας ΠΑΣΕΓΕΣ σε χώρες της ΕΕ (Γερμανία)», εντάσσοντας σε αυτόν και την αγορά της Γαλλίας. Κατά συνέπεια, τροποποιείται και ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου, από 1.612.903 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σε 2.016.129 ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών παραμένει ίδια, στις 06/04/20. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αφορά στην καθοδήγηση/συγγραφή πρότασης που θα υποβληθεί από τη νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, υπηρεσίες σχεδιασμού, τεκμηρίωσης, συντονισμού, προγραμματισμού, υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος, παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων.