Η Parostec εντάθηκε στη λίστα με τις 12 Future Ready Businesses στην Ελλάδα, η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού Future Ready Business, που διενεργήθηκε, για πρώτη φορά, από το Compete GR και τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας (ΣΑΕΕ).

Η επιτροπή αξιολόγησης, προεξάρχοντος του Σίμου Αναστασόπουλου (ΣΑΕΕ) και της εφόρου του διαγωνισμού, Δρ. Βενετίας Κουσία (Compete GR), αφού μελέτησε δεκάδες υποψηφιότητες, πρόκρινε 12 επιχειρήσεις. Το κριτήριο
με βάση το οποίο η Parostec κέρδισε στον διαγωνισμό είναι η βιώσιμη ανάπτυξη.