Αυτό καθιστά αδήριτη την ανάγκη συνέχισης του αγώνα αντικειµενικής και πλήρους ενηµέρωσης για τα τεκταινόµενα στο πολιτικό πεδίο της χώρας µας και του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου.

Ως µικρή συµβολή στη συνέχιση αυτού του αγώνα, κρίθηκε σκόπιµη η αναδηµοσίευση σ’ αυτό τον τόµο όλων εκείνων των κειµένων που άρχισαν, µετά την υπογραφή των παραπάνω συµβάσεων, να καθιστούν γνωστές και να καταγγέλλουν τις πρωτοφανείς δεσµεύσεις της Ελλάδας και τις παραβιάσεις του δικαίου που περιείχαν.

* Τίτλος πρωτοτύπου: Οι παράνομες συμβάσεις δανεισμού της Ελλάδας

Έκδοση: Λιβάνης, 2011, Σελίδες: 301, Διαστάσεις: 14×21, Τιμή: €12,60 [www.livanis.gr]