Καλύπτει για 6 μήνες το κόστος λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας

Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 80 άστεγες μητέρες και τα 120 παιδιά τους θα επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση. Η Χριστίνα Ακουρή, Διευθύντρια Επικοινωνίας της Παπαστράτος, δήλωσε: «Στην Παπαστράτος αισθανόμαστε ότι έχουμε καθήκον, τώρα περισσότερο από ποτέ, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη χώρα μας. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των άστεγων μονογονεϊκών οικογενειών, ο αριθμός των οποίων δυστυχώς αυξάνεται δραματικά. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να στεκόμαστε αρωγοί στις προσπάθειες αξιόπιστων οργανώσεων, που προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης».