Το content marketing, το μέσο για την προσέγγιση και το engagement του κοινού, είναι εξίσου σημαντικό τώρα, εν μέσω πανδημίας, όσο και νωρίτερα, ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα της Finite σε 600 επαγγελματίες Β2Β marketers, ο συγκεκριμένος κλάδος έχει σημαντικές προκλήσεις να υπερβεί. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι 35% των B2B marketers χαρακτήρισαν ως μεγαλύτερη πρόκληση την παραγωγή αρκετής ποσότητας περιεχομένου. Περίπου 26% δήλωσαν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ανεύρεση του κατάλληλου ακροατηρίου, ενώ για το 16% είναι η μέτρηση του ROI. Αν και 68% των B2B marketers έχουν εμπιστοσύνη στην προσέγγισή τους σε επίπεδο content marketing, μόνο 43% έχουν ξεκάθαρα KPIs, 18% σπάνια προσδιορίζουν τα KPIs ή ακόμα και ποτέ, ενώ μόλις ένα 8% αναφέρουν ότι έχουν πάντα τη δυνατότητα να μετρήσουν το ROI του περιεχομένου τους.

Μάλιστα, το τελευταίο αυτό εύρημα οδηγεί την Finite στο συμπέρασμα, ότι «ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιεχομένου δεν σημαίνει πολλά για το C-suite, εάν η οικονομική του επίδοση δεν είναι μετρήσιμη». Επιπλέον, 70% των marketers βρίσκουν τη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης σημαντική για τη στρατηγική τους, αν και το ποσοστό αυτό θεωρείται χαμηλό από παράγοντες της αγοράς. Και αυτό, διότι, λόγω της εργασίας από το σπίτι, το περιεχόμενο που καταναλώνεται online αυξάνεται, με αποτέλεσμα οι μηχανές αναζήτησης να γίνονται οι κύριες πύλες πρόσβασης σε αυτό.

(Πηγή: Warc)