Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας.

Με νικήτρια την Palladian ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας AE (ΕΕΣΥΠ) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας. Ο ανάδοχος αναμένεται να συνδράμει την ΕΕΣΥΠ ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής της στρατηγικής, με υπηρεσίες όπως Media Relations, crisis management και υποστήριξη Γραφείου Τύπου. Ο αρχικός ετήσιος προϋπολογισμός του έργου είχε οριστεί στα 70.000 ευρώ. Στο spec είχαν καταθέσει προσφορά και οι Action Global Communications και Choose, με την Palladian να διατηρεί στην ουσία τον λογαριασμό, καθώς ήταν και ο προκάτοχός του.