Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα αρχίζει να μπαίνει στον «χάρτη» των διεθνών παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κάνει μια προσπάθεια να ευθυγραμμίσει τα ελληνικά κίνητρα προσέλκυσης μεγάλων παραγωγών με αυτά των αναπτυγμένων «κινηματογραφικά» χωρών. Η Ένωση Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων PACT επισημαίνει ότι η πρόθεση είναι καλή, αλλά η εφαρμοστική της διατύπωση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, και γι’ αυτό έκανε σχετική παρέμβαση τόσο απέναντι στο Υπουργείο, όσο και στη σχετική συζήτηση στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ της PACT αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Με δεδομένο ότι η επιδότηση παραγωγής έχει σαν κύριο στόχο την εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε Έλληνες τεχνικούς και καλλιτεχνικούς συνεργάτες, θα πρέπει τα κριτήρια συμμετοχής αλλοδαπών συντελεστών να είναι έτσι διατυπωμένα και εύκολα ελέγξιμα, ώστε αφενός να επιτρέψουν την ένταξη αλλοδαπών Head of Departments, διότι αυτό αποτελεί βασική πλέον προϋπόθεση επιλογής της χώρας προορισμού, αλλά και να προστατέψουν τη συμμετοχή του ελληνικού προσωπικό δημιουργώντας όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας στον κλάδο.

Έτσι, θα πρέπει να τεθούν -τουλάχιστον- δυο επιπλέον προϋποθέσεις, οι οποίες να μπορεί να διαπιστωθούν εύκολα από τους ορκωτούς ελεγκτές: 1. Να επιτρέπεται η ένταξη τμήματος των αμοιβών διεθνούς προσωπικού στις επιδοτούμενες επιλέξιμες δαπάνες μιας παραγωγής, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι το συνολικό επιλέξιμο ύψος τους δεν ξεπερνά το 20% των συνολικών αμοιβών σε πάσης φύσεως ειδικότητες του ελληνικού προσωπικού. 2. Οι πληρωμές του αλλοδαπού προσωπικού θα πρέπει να γίνονται από την Ελλάδα, μέσω του ελληνικού τραπεζικού λογαριασμού, τον οποίον θα πρέπει να διατηρεί η ημεδαπή εταιρεία υποστήριξης της παραγωγής».