Στην Outstand Communications ανέθεσε η Dyson τη διαχείριση της επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων του brand, κατόπιν κλειστού spec. Συγκεκριμένα, η Outstand αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείου Τύπου, καθώς επίσης και τις σχέσεις με media.

Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό ολόκληρης της στρατηγικής, την ανάπτυξη προγραμμάτων με influencers, την προώθηση και δημιουργική επικοινωνία νέων λανσαρισμάτων, όπως επίσης και τη διοργάνωση εκδηλώσεων με στόχο να προωθηθούν τα προϊόντα και η φιλοσοφία της εταιρείας.

Κύριος στόχος της συνεργασίας είναι να συστηθεί το tech brand στο ελληνικό κοινό και να προσεγγισθούν τα κατάλληλα κοινά, αυξάνοντας ταυτόχρονα το brand awareness και τις πωλήσεις.