Δεν χρειάζεται να είσαι σούπερ ήρωας για να σώσεις το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ριχτείς στη µάχη για την προστασία του. Μία από αυτές κερδίζεται στην κουζίνα, µε τη συµµετοχή στην παραγωγή ενέργειας από τηγανέλαιο.

Αυτό είναι το µήνυµα της νέας πολυθεµατικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την εταιρεία «Πράσινο Λάδι», σχεδιασμένη από την Out to Lunch, µε στόχο την ενηµέρωση για τις συνέπειες της απόρριψης του οικιακού τηγανέλαιου στο περιβάλλον και την ενίσχυση της συνήθειας της ανακύκλωσής του για την παραγωγή «πράσινου» καυσίµου.

Η «Πράσινο Λάδι» δραστηριοποιείται στη συλλογή τηγανελαίων για την παραγωγή βιοντίζελ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της κυκλικής οικονοµίας, συλλέγοντας ετησίως περίπου το 50% των ποσοτήτων τηγανελαίων που παράγει η χώρα µας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα οποία ανακυκλώνει στο εργοστάσιο της µητρικής της εταιρείας, Verd.

Η πολυθεµατική καµπάνια, που είναι ήδη στον «αέρα» µε κεντρικούς ήρωες που ρίχνονται στη µάχη της προστασίας του περιβάλλοντος µε εργαλεία κουζίνας, και περιλαµβάνει σειρά καταχωρίσεων, social media και digital επικοινωνία.