Με βάση το ICAP Rating Score, η OTEGlobe εντάχθηκε στην κοινότητα «Strongest Companies in Greece», με τις εταιρείες με πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. Ο Ντίνος Ανδρέου, Διευθύνων Σύμβουλος της OTEGlobe, δήλωσε: «Η ένταξη της OTEGlobe στην κοινότητα Strongest Companies in Greece, έρχεται να επισφραγίσει τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στην διεθνή αγορά τηλεπικοινωνιών ως μία αξιόπιστη και υγιής, οικονομικά ισχυρή  Ελληνική εταιρεία αντάξια της εμπιστοσύνης των πελατών και συνεργατών της».