Για τη διαφημιστική προβολή του Erasmus+

Το έργο έχει προϋπολογισμό 60.000 ευρώ. Στόχος του έργου είναι η παροχή πληροφόρησης σε νέους και όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, σχετικά με το Πρόγραμμα Εrasmus + για τον τομέα «Νεολαία» και το Δίκτυο Eurodesk, καθώς και η αύξηση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Η ανάθεση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και αποτίμηση/αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του προγράμματος προβολής και διαφήμισης.