Των 400.000 ευρώ για οπτικοακουστικές παραγωγές και εκστρατεία επικοινωνίας
Την Orange επέλεξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν spec, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Οπτικοακουστικές παραγωγές και εκστρατεία επικοινωνίας για δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο δημιουργικός σχεδιασμός και η παραγωγή πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού και η υλοποίηση εκστρατείας επικοινωνίας στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για την προβολή και προώθηση των κυριότερων δράσεων και των δράσεων επικαιρότητας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΚΜ), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τον σχεδιασμό media plan και την υλοποίηση προγράμματος προβολής στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα έντυπα μέσα και το διαδίκτυο, καθώς και την ενημέρωση πολιτών της Περιφέρειας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων για τις δράσεις ΕΚΤ που υλοποιούνται μέσω του ΕΠ ΠΚΜ στην Περιφερειακή Ενότητα που κατοικούν. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 414.160 ευρώ.