Δημιουργία καμπανιών προβολής συγκεκριμένων projects

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία καμπάνιας προβολής του έργου «Borderless Culture» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020», την οποία ανέλαβε μετά από διαγωνισμό και δημιούργησε η Orange Advertising για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός του project ήταν η ανάδειξη, προβολή και τουριστική αξιοποίηση μιας περιοχής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς: του Λόφου (ή Τύμβου) Καστά στην Αμφίπολη, με τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Για τους σκοπούς της προβολής δημιουργήθηκαν ενημερωτικό φυλλάδιο, τρίγλωσσος οδηγός του έργου, ενώ πραγματοποιήθηκε φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του χώρου της Αμφίπολης. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η δημιουργία καμπάνια προβολής του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος Διανομής Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος Σχολικού Έτους 2019-2020 που υλοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την οποία επίσης ανέλαβε μετά από διαγωνισμό και δημιούργησε η Orange Advertising. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε δημιουργικός σχεδιασμός, συγγραφή και παραγωγή 45 ραδιοφωνικών και 45 τηλεοπτικών σποτ.