Η ΟΠΑΠ ενισχύει οικονομικά αλλά και εθελοντικά το πρόγραμμα αναδάσωσης του «Αρκτούρου», εξασφαλίζοντας τη φύτευση περίπου 7.000 δέντρων στο Πάνειο Όρος Αττικής στα όρια του Δήμου Σαρωνικού, κατά τη διάρκεια των φυτευτικών περιόδων 2011-2012.