Πρόγραμμα στήριξης τουριστικών επιχειρήσεων και προορισμών.

Το πρόγραμμα «365 We Care UR Safe» παρουσιάζει η ΟneTeam Phygital Agency σε συνέχεια του Anti-covid project που ανέπτυξε και λάνσαρε από τον Φεβρουάριο. Το «365 We Care UR Safe» απευθύνεται σε τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, εμπορικά καταστήματα και κέντρα, ομίλους της επιβατηγού ναυτιλίας και ιδιωτικών μεταφορών, αλλά και κάθε άλλη οντότητα που χρειάζεται εξασφάλιση και εμπορική αξιοποίηση των υγειονομικών της πρωτοκόλλων, παρέχοντας ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει την αποτελεσματική προετοιμασία και υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο, την εκπαίδευση, τη διαχείριση περιστατικού και την ολοκληρωμένη επικοινωνία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να επαναφέρει τις πληττόμενες επιχειρήσεις, όχι μόνο σε τροχιά κανονικότητας, αλλά και επανάκαμψης, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. «Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα 365 We Care UR Safe, μπορεί να προσδώσει πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις, σε μία εποχή έντονης αβεβαιότητας, να καταστήσει την Ελλάδα πρωτοπόρο στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος της OneTeam.