Η On N Up σχεδίασε και ανέπτυξε το νέο site www.leveti.gr για το κασέρι Λεβέτι. Παράλληλα, η On N Up έχει αναλάβει και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα online επικοινωνίας της μάρκας.