Η Ωμέγα επέλεξε τη The Kompany για την ανάθεση της συνολικής στρατηγικής επικοινωνίας και σε corporate και σε brand επίπεδο, με όλες τις ενέργειες Γραφείου Τύπου, PR, ΕΚΕ κ.λπ.

Η συνεργασία προέκυψε κατόπιν απευθείας ανάθεσης.