Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών
Η Όλυμπος απέσπασε τον τίτλο Superbrand 2016 στην κατηγορία των γαλακτοκομικών, στον θεσμό Corporate Superbrands.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, στο Μέγαρο Αθηνών, με τη συμμετοχή πλήθους εταιρειών και στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου. Η ανάδειξη των νικητών ήταν αποτέλεσμα αξιολόγησης, τόσο κριτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, όσο και του ίδιου του κοινού, μέσω δημοσκόπησης, συνδυάζοντας βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές με προτιμήσεις καταναλωτών. Παράγοντες όπως η αναγνωρισιμότητα και η δύναμη φήμης, η αξιοπιστία και η μακροχρόνια συνέπεια, καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα, έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο για την επιλογή των βραβευμένων.