Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δημοσιεύει τον δεύτερο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Μαζί προς το Μηδεν», με βασικούς στόχους τον εκμηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της σπατάλης νερού, της κατάχρησης αλκοόλ και των ατυχημάτων στην εργασία.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Απολογισμό για το 2021 επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της, στο διάστημα 2015-2021 η εταιρεία πέτυχε μείωση 52% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 35% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 52% στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας.

Βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες της παραγωγής, η εταιρεία επαναχρησιμοποιεί και ανακυκλώνει το νερό, έχοντας επιτύχει μείωση 48% στη χρήση του κατά την παραγωγική διαδικασία στα εργοστάσιά της σε Ριτσώνα και Σίνδο, κατά την περίοδο 2015-2021. Προωθώντας την υπεύθυνη κατανάλωση σε κάθε επικοινωνιακό στάδιο, η εταιρεία υλοποιεί σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, προωθώντας την κατηγορία της Μπίρας Χωρίς Αλκοόλ στην ελληνική αγορά.