Τη Χάρτα Διαφορετικότητας υπέγραψε η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, θέτοντας ως στόχο την προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης ως βασικών αρχών της εταιρικής κουλτούρας. Η Χάρτα Διαφορετικότητας, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019 και υλοποιείται στη χώρα μας από το ΚΕΑΝ. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας, των ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

«Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία, δίνουμε έμφαση στη δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού κλίματος που αγκαλιάζει την πολυμορφία και προάγει τη συμπερίληψη, έτσι ώστε οι άνθρωποί μας να νιώθουν απολύτως ελεύθεροι να εκφράσουν τον πραγματικό εαυτό τους», δήλωσε σχετικά η Human Resources Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, Αλίκη Γκοβόσδη.