Αφορά στην ανάπτυξη προγράμματος δημοσίων σχέσεων

Ειδικότερα, η One Team αναλαμβάνει τη Στρατηγική της Εταιρικής Επικοινωνίας, τη λειτουργία Γραφείου Τύπου, την ανάπτυξη σχέσεων με τα ΜΜΕ, τη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και την ολοκληρωμένη επικοινωνιακή αξιοποίηση των ενεργειών του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας.