Ξεκινά καλλιέργειες στη Θήβα

Συγκεκριμένα, δημιουργεί έναν πειραματικό αγρό έκτασης 200.000 τ.μ. στην περιοχή της Θήβας, μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού στον οποίο θα καλλιεργούνται δύο διαφορετικές ποικιλίες κριθαριού, βάσει των κλιματολογικών συνθηκών της Ελλάδας. Αναμένεται η παραγωγή 100.000 κιλών ελληνικού κριθαριού υψηλής ποιότητας, έως τις αρχές καλοκαιριού του 2012.

Με την υλοποίηση του προγράμματος, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία θέτει ως προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής κριθαριού και σε άλλες περιοχές, ευελπιστώντας να καλύψει σταδιακά τις ανάγκες της με 100% ελληνικό προϊόν. Σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας, η εταιρεία εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα με τακτικούς, εξειδικευμένους ελέγχους.